Avdrag för trädgårdsnära tjänster
Fakta om skatteavdrag 2009
med hjälp av trädgårdsnära tjänster kan du dra av 50% av den arbetade tiden,du kan få tillbaks max 50 000 kr/år

detta ger rätt till avdrag
Till trädgårdsarbete som medför rätt till skattereduktion räknas trädgårdsarbete som avser normalt återkommande arbete av löpande karaktär som utförs i avsikt att hålla tomt eller trädgård i acceptabelt skick och som inte kräver några specialkunskaper. Till sådant trädgårdsarbete av enklare slag räknas exempelvis gräsklippning, ogräsrensning, krattning, klippning av rosor och buskar, häckklippning samt vattning och gödning i samband med sådant arbete.

detta ger inte rätt till avdrag
Till trädgårdsarbete som inte ger rätt till skattereduktion räknas planteringsarbeten, trädbeskärning, trädfällning eller anläggningsarbeten som utförs på tomt eller i trädgård. Inte heller räknas transport av avfall eller tömning av avloppsbrunn till sådant trädgårdsarbete som ger rätt till skattereduktion.

Skattereduktionens storlek

Skattereduktionen är 50 % av arbetskostnaden (inkl. moms), men högst 50 000 kronor per år (för år 2007 gäller maxbeloppet 25 000 kronor). Den sammanlagda arbetskostnaden under året måste uppgå till minst 1 000 kronor (inkl. moms) för att du ska kunna få skattereduktion.
 
Du kan alltså få tillbaka 50 % av arbetskostnaden för hushållsarbetet, men högst 50 000 kronor per år. Det innebär att du inte kan få skattereduktion för arbetskostnader som överstiger 100 000 kronor per person och år.

 
Källa skatteverket
mer information finns på  http://www.skatteverket.se